Zerspanung

Posiadany park maszynowy pozwala na obróbkę detali o max gabarytach:
– frezowanie: max 400x820x400mm
– toczenie: max średnia 300mm, max długość 1000mm
– elektrodrążenie drutowe max 350x400mm
– szlifowanie płaszczyzn: max 500x820mm